מקומה של הציונות הדתית במדינה

דיון בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר

תשע"בהקלטת וידאו