הרב אורי שרקי

מדוע הסליחות מלאות בתפילות לגאולה ולא בבקשת סליחה ומחילה?

מערת המכפלה, אלול תשפ"אהקלטת וידאו