דברי הרב אורי שרקי בערב הפתיחה של בית שלום יוחאי לפעילות בני נח,

על שם בנו של הרב, שלום-יוחא הי"ד; כולל חידושי מר שושני

כ"ה באדר תשע"חהקלטת וידאו