הרב אורי שרקי

תשובה ושמחת חיים

תשרי תשפ"ב, שיעור בכנס תשובה מאהבההקלטת וידאו