הרב אורי שרקי

יום הכיפורים בעבר ובהווה, קדושת המקום, דברים לזכרו של חנן פורת

ט' בתשרי תשפ"ב, מרכז חיבה, ירושליםהקלטת וידאו