הרב אורי שרקי

נשא - הראי"ה קוק על ברכת הכהנים

מתוך "עולת הראיה"

י"א בסיון תשע"ה, בית הכנסת "בית יהודה", ירושליםהקלטת וידאו