הרב אורי שרקי

הפיוס עם הטבע

הושענא רבה תשפ"בהקלטת וידאו