נרות חנוכה - הדלקה מוקדמת או ע"י ילד

כ"ג בשבט תשס"ז

שאלה:

1. בעניין חנוכה כאשר בשעת הצורך מדליקים חנוכיה מפלג המנחה, והחנוכיה כבתה לפני השקיעה האם יוצאים ידי חובה בהדלקה זו? למרות שהדלקה עושה מצווה, ההדלקה מפלג המנחה היא על דעת שיידלקו הנרות עד שתכלה רגל מן השוק.

2. אם משהו זקוק לברך על ראיית הנרות ובמקרה הנרות שהוא רואה הדליק אותם ילד קטן האם יוצא ידי חובה?

תשובה:

1. יצא.

2. לא יצא.