הרב אורי שרקי

המהר"ל מפראג על השפה הארמית

מתוך "תפארת ישראל"

בית הכנסת "בית יהודה", ירושליםוידאו