הרב אורי שרקי

מהם סתרי עריות?

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים"

כסלו תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-םוידאו