הרב אורי שרקי

ישראל, הגוים וזהות האדם המקורית

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים"

כסלו תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-םוידאו