האם אפשר להוכיח שהתורה מן השמיים?

כ"ד בשבט תשס"ז, ט' באדר א' תשע"דשאלה 1:

הרב מרדכי ברויאר כותב בספרו 'שיטת הבחינות' שבדיוק כפי שאי אפשר להוכיח את מציאות ה' כך גם אי אפשר להוכיח האם התורה היא מן השמים. אם כן לפי דבריו קבלתנו את התורה היא הכרעה שרירותית בלבד? ולמה אם אי אפשר להוכיח לא את זה שהתורה היא מן השמים ולא את עצם קיום ה' לקבל את ההנחה שהתורה היא מן השמים?

תשובה 1:

אפשר להוכיח שהתורה היא מן השמים, אך לא מתוך הטקסט, כי אם מנאמנותה של המסורת. נראה לי שגם הרב ברויאר מתכוין לזה.שאלה 2:

כיצד תוכל להוכיח את מציאות אלוהים? כיצד אתה יכול להוכיח שהתורה היא אמיתית כפי שהיא מתורגמת ולא מסמך בעלמא?

תשובה 2:

עיין במאמר "תורה מן השמים" ובמאמר "ביקורת המקרא" בספרי "טבע וקדושה".