הרב אורי שרקי

ויחי - הראי"ה קוק על פטירתו של יעקב אבינו

מתוך הספר "מדבר שור"

י"ג בטבת תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-םוידאו