הרב אורי שרקי

שמות - הראי"ה קוק על "ויומר הנני"

מתוך הספר "מדבר שור"

כ' בטבת תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-םוידאו