הכוזרי - תפיסת העולם של הפילוסוף

כ"ד בשבט תשס"ז, כ"ח בתשרי תשס"ט, כ"ו, ל' באב תש"עשאלה 1:

אני מעוניינת לדעת ולהבין מספר דברים הקשים לי בספר הכוזרי. אשמח אם תענו לי בקצרה: מהי תפיסת העולם של הפילוסוף בנושאים הבאים:

1. נשגבותו של האלוקים.

2. בריאת העולם.

3. השכל הפועל.

4. הנבואה.

5. יחסו של אדם לאלוקים.

אשמח לקבל תשובה קצרה ומהירה.

תשובה 1:

אני מבקש תשובה קצרה ומהירה. מהו אלקטרון. אל תבלבלו לי את המוח עם זה שצריך ללמוד אלגברה כדי להבין את הנוסחאות הדרושות. האם זה לא נכון שהאלקטרון הוא סוג של כדור קטן המסתובב מסביב לגרעין האטום, כפי שהסבירה לי המורה לטבע בכתה ד'?

למרות המוסר שמגיע לך על הבקשה להתייחס לשאלות יסוד של ההויה כאילו מדובר במוצרי מכולת, אענה בקצרה.

1. לפי הפילוסוף האלוה נשגב עד כדי כך שאינו מכיר את העולם.

2. לפי הפילוסוף העולם לא נברא. תמיד היה, קדמון.

3. לפי הפילוסוף השכל הפועל הוא האצלה אלוהית השולטת על עולם ארבע היסודות. הוא המוציא מן הכח אל הפועל את שכל האדם. כאשר האדם משכיל את האמת, שכלו מתאחד עם השכל הפועל.

4. הנבואה לפי הפילוסופים היא השגת האמיתות הנצחיות - מושכלות - על ידי הדבקות בשכל הפועל.

5. לפי הפילוסופים, אין יחס בין האדם לאלוהים, כי אין לו רצון ואישיות.שאלה 2:

בכוזרי - הרי גם הפילוסוף מאמין שהאלוהים הוא אינסופי (כמו העולם). אז יוצא שהוא גם נפגש עם משהו אינסופי כמונו - אז מה השוני?

תשובה 2:

לאלוה של הפילוסוף אין רצון, כך שאין משמעות למפגש אתו.שאלה 3:

בספר הכוזרי במאמר ראשון הפילוסוף מוגדר כדתי, כדי להראות שאפילו פילוסוף דתי (גם אם זה פרדוקס) הוא כופר... יבוא אדם ויטען, כי פילוסוף-דתי הוא לא "שלם" בדרכו, לכן האמת מבחינת הפילוסופיה זאת אמת של פילוסוף דווקא חילוני, שהולך עד הסוף בדרכו... דהיינו, כופר בעליל בדת. למה לא פילוסוף חילוני בבקשה? אולי הוא צודק ...

תשובה 3:

מטרתו של ריה"ל היא להראות שללא ההתגלות, הפילוסוף צודק, בין דתי בין חילוני.

שאלה 4:

בדברי הפילוסוף בכוזרי ישנה סתירה. מצד אחד העולם קדמון, הקב"ה קדמון, וכל אדם נולד מהאדם שקדמו עד אין סוף, ומצד שני הוא אומר שאלוקים הוא עילת העילות בהתהוות כל אדם. הסיבה הראשונה. שיחליט, או עילת העילות והסיבה או שהכל קדמון?! לא יתכן שהכל קדמון ומעולם היה ומצד שני גם נברא.

תשובה 4:

לפי הפילוסוף, העולם מתחייב ממציאות ה', ומאחר וה' קדמון, כך העולם. עילת העילות אינו בזמן מסויים אלא מאז ומתמיד כך היה, כמו שהצל נאצל מהשמש.