הרב אורי שרקי

פרשת חיים ולדר

כ"ז בטבת תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-םוידאו