נבואה בחוץ לארץ

כ"ה בשבט תשס"ז

שאלה:

הנבואה היא רק בארץ ישראל או בעבורה. למה קבלת התורה הייתה בחוץ לארץ, במדבר סיני? לא היה עדיף לקבל תורה בארץ?

תשובה:

כתב רבי יהודה הלוי בכוזרי שהר סיני הוא בארץ ישראל, אף על פי שאינו בארץ כנען. כמובן שהיה ראוי יותר שתינתן התורה בכנען, אלא ש"אמר אלוהים פן ינחם העם... ויסב א' את העם דרך המדבר" (תחילת בשלח).