הרב אורי שרקי

ספר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין

כולל ישורון, י-ם, סדרת תשפ"בקבצי MP3:

שיעור 1, ד' בניסן תשפ"ב, 43 דקות, 15MB.

שיעור 2, כ"ה בניסן תשפ"ב, 37 דקות, 13MB.

שיעור 3, ב' באייר תשפ"ב, 44 דקות, 16MB.

שיעור 4, ט"ז באייר תשפ"ב, 41 דקות, 15MB.

שיעור 5, כ"ג באייר תשפ"ב, 41 דקות, 15MB.

שיעור 6, א' בסיון תשפ"ב, 43 דקות, 15MB.

שיעור 7, ח' בסיון תשפ"ב, 40 דקות, 14MB.

שיעור 8, כ"ב בסיון תשפ"ב, 42 דקות, 15MB.

שיעור 9, כ"ט בסיון תשפ"ב, 42 דקות, 15MB.

שיעור 10, ו' בתמוז תשפ"ב, 37 דקות, 13MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 11, י"ג בתמוז תשפ"ב, 41 דקות, 15MB.

שיעור 12, כ' בתמוז תשפ"ב, 42 דקות, 15MB.

שיעור 13, כ"ז בתמוז תשפ"ב, 36 דקות, 13MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 14, ה' באב תשפ"ב, 42 דקות, 15MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 15, ג' באלול תשפ"ב, 39 דקות, 14MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 16, י' באלול תשפ"ב, 44 דקות, 16MB.

שיעור 17, כ"ג בתשרי תשפ"ג, 41 דקות, 15MB.

שיעור 18, ל' בתשרי תשפ"ג, 37 דקות, 13MB.

שיעור 19, ז' במרחשוון תשפ"ג, 37 דקות, 13MB.

שיעור 20, י"ד במרחשוון תשפ"ג, 43 דקות, 15MB.

שיעור 21, כ"א במרחשוון תשפ"ג, 44 דקות, 16MB.

שיעור 22, כ"ח במרחשוון תשפ"ג, 44 דקות, 16MB.

שיעור 23, ה' בכסלו תשפ"ג, 41 דקות, 15MB.

שיעור 24, י"ט בכסלו תשפ"ג, 43 דקות, 15MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 25, ג' בטבת תשפ"ג, 39 דקות, 14MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 26, י"ז בטבת תשפ"ג, 44 דקות, 15MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 27, ב' בשבט תשפ"ג, 40 דקות, 14MB.

שיעור 28, ט' בשבט תשפ"ג, 42 דקות, 15MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 29, ט"ז בשבט תשפ"ג, 41 דקות, 15MB.

שיעור 30, כ"ג בשבט תשפ"ג, 36 דקות, 13MB.

שיעור 31, ל' בשבט תשפ"ג, 42 דקות, 15MB.

שיעור 32, ז' באדר תשפ"ג, 43 דקות, 15MB.

שיעור 33, י"א באייר תשפ"ג, 38 דקות, 14MB. חסר סוף ההקלטה, דילוגים באמצע.