הרב אורי שרקי

פסח שני - השתתפות בגאולה הלאומית

אייר תשע"ה



הקלטת וידאו