הרב אורי שרקי

האם הקולנוע יכול להיות כלי לתיקון עולם?

בית אורי צבי, ערב ראש חודש אדר ב' תשפ"בוידאו