הרב אורי שרקי

הספר "דרך חיים" למהר"ל מפראג על עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ט באייר תשפ"ב



וידאו