הרב אורי שרקי

יום ירושלים - הצדק ההיסטורי בשחרור ירושלים

אייר תשפ"בוידאו