הרב אורי שרקי

הרב אביגדור נבנצל על מגילת רות

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ד' בסיון תשפ"בוידאו