הרב אורי שרקי

שיטתו ההלכתית של הרמ"א

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א בסיון תשפ"בוידאו