הרב אורי שרקי

ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי על קדושת השבת וקדושת הארץ

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ח בסיון תשפ"בוידאו