הרב אורי שרקי

ספר "דרך חיים" למהר"ל מפראג על מחלוקת

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ה בסיון תשפ"בוידאו