הרב אורי שרקי

רבי אפרים אנקווה והניסים, חלק ה' - מתוך הספר "פתח השער" לרבי חיים בלייח

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ח' באב תשפ"בוידאו