הרב אורי שרקי

ספר ויקרא

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשפ"בקבצי MP3:

שיעור 1, פרשת ויקרא, פרק א', פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 2, פרשת ויקרא, פרק א', פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 3, פרשת ויקרא, פרק א', פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 4, פרשת ויקרא, פרק א', פסוק ג' (10 דקות, 4MB).

שיעור 5, פרשת ויקרא, פרק א', פסוק י"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 6, פרשת ויקרא, פרק ב', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 7, פרשת ויקרא, פרק ב', פסוק י"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 8, פרשת ויקרא, פרק ג', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 9, פרשת ויקרא, פרק ג', פסוק ט' (10 דקות, 2MB).

שיעור 10, פרשת ויקרא, פרק ד', פסוק ג' (10 דקות, 4MB).

שיעור 11, פרשת ויקרא, פרק ד', פסוק י"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 12, פרשת ויקרא, פרק ד', פסוק כ"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 13, פרשת ויקרא, פרק ה', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 14, פרשת ויקרא, פרק ה', פסוק י"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 15, פרשת צו, פרק ו', פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 16, פרשת צו, פרק ו', פסוק כ"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 17, פרשת צו, פרק ז', פסוק י"ד (10 דקות, 4MB).

שיעור 18, פרשת צו, פרק ז', פסוק ל"ה (10 דקות, 4MB).

שיעור 19, פרשת צו, פרק ח', פסוק י"א (10 דקות, 4MB).

שיעור 20, פרשת צו, פרק ח', פסוק ל"ג (10 דקות, 2MB).

שיעור 21, פרשת שמיני, פרק ט', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 22, פרשת שמיני, פרק ט', פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 23, פרשת שמיני, פרק ט', פסוק כ"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 24, פרשת שמיני, פרק י', פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 25, פרשת שמיני, פרק י', פסוק ח' (10 דקות, 2MB).