הרב אורי שרקי

ספר ויקרא

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשפ"בקבצי MP3:

שיעור 1, פרשת ויקרא, פרק א', פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 2, פרשת ויקרא, פרק א', פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 3, פרשת ויקרא, פרק א', פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 4, פרשת ויקרא, פרק א', פסוק ג' (10 דקות, 4MB).

שיעור 5, פרשת ויקרא, פרק א', פסוק י"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 6, פרשת ויקרא, פרק ב', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 7, פרשת ויקרא, פרק ב', פסוק י"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 8, פרשת ויקרא, פרק ג', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 9, פרשת ויקרא, פרק ג', פסוק ט' (10 דקות, 2MB).

שיעור 10, פרשת ויקרא, פרק ד', פסוק ג' (10 דקות, 4MB).

שיעור 11, פרשת ויקרא, פרק ד', פסוק י"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 12, פרשת ויקרא, פרק ד', פסוק כ"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 13, פרשת ויקרא, פרק ה', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 14, פרשת ויקרא, פרק ה', פסוק י"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 15, פרשת צו, פרק ו', פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 16, פרשת צו, פרק ו', פסוק כ"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 17, פרשת צו, פרק ז', פסוק י"ד (10 דקות, 4MB).

שיעור 18, פרשת צו, פרק ז', פסוק ל"ה (10 דקות, 4MB).

שיעור 19, פרשת צו, פרק ח', פסוק י"א (10 דקות, 4MB).

שיעור 20, פרשת צו, פרק ח', פסוק ל"ג (10 דקות, 2MB).

שיעור 21, פרשת שמיני, פרק ט', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 22, פרשת שמיני, פרק ט', פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 23, פרשת שמיני, פרק ט', פסוק כ"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 24, פרשת שמיני, פרק י', פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 25, פרשת שמיני, פרק י', פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 26, פרשת שמיני, פרק י', פסוק י"ט (10 דקות, 4MB).

שיעור 27, פרשת שמיני, פרק י"א, פסוק ח' (10 דקות, 4MB).

שיעור 28, פרשת שמיני, פרק י"א, פסוק ט"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 29, פרשת שמיני, פרק י"א, פסוק כ"ח (10 דקות, 2MB).

שיעור 30, פרשת שמיני, פרק י"א, פסוק ל"ו (10 דקות, 2MB).

שיעור 31, פרשת שמיני, פרק י"א, פסוק מ"ו (10 דקות, 2MB).

שיעור 32, פרשת תזריע, פרק י"ב, פסוק ה' (10 דקות, 2MB).

שיעור 33, פרשת תזריע, פרק י"ג, פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 34, פרשת תזריע, פרק י"ג, פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 35, פרשת תזריע, פרק י"ג, פסוק י"ג (10 דקות, 2MB).

שיעור 36, פרשת תזריע, פרק י"ג, פסוק כ"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 37, פרשת תזריע, פרק י"ג, פסוק מ' (10 דקות, 2MB).

שיעור 38, פרשת תזריע, פרק י"ג, פסוק נ"ו (10 דקות, 2MB).

שיעור 39, פרשת מצורע, פרק י"ד, פסוק ז' (10 דקות, 2MB).

שיעור 40, פרשת מצורע, פרק י"ד, פסוק ט"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 41, פרשת מצורע, פרק י"ד, פסוק ל"ה (10 דקות, 2MB).

שיעור 42, פרשת מצורע, פרק י"ד, פסוק נ"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 43, פרשת מצורע, פרק ט"ו, פסוק י"ח (10 דקות, 2MB).

שיעור 44, פרשת אחרי מות, פרק ט"ז, פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 45, פרשת אחרי מות, פרק ט"ז, פסוק ג' (10 דקות, 4MB).

שיעור 46, פרשת אחרי מות, פרק ט"ז, פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 47, פרשת אחרי מות, פרק ט"ז, פסוק י"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 48, פרשת אחרי מות, פרק ט"ז, פסוק י"ח (10 דקות, 2MB).

שיעור 49, פרשת אחרי מות, פרק ט"ז, פסוק כ"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 50, פרשת אחרי מות, פרק ט"ז, פסוק כ"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 51, פרשת אחרי מות, פרק י"ז, פסוק ד' (10 דקות, 2MB).

שיעור 52, פרשת אחרי מות, פרק י"ז, פסוק י"א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 53, פרשת אחרי מות, פרק י"ח, פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 54, פרשת אחרי מות, פרק י"ח, פסוק ה' (10 דקות, 2MB).

שיעור 55, פרשת אחרי מות, פרק י"ח, פסוק ה' (10 דקות, 2MB).

שיעור 56, פרשת אחרי מות, פרק י"ח, פסוק ט' (10 דקות, 2MB).

שיעור 57, פרשת אחרי מות, פרק י"ח, פסוק י"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 58, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 59, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק ג' (10 דקות, 2MB).

שיעור 60, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק ד' (10 דקות, 2MB).

שיעור 61, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק ה' (10 דקות, 2MB).

שיעור 62, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק י"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 63, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק ט"ז (10 דקות, 4MB).

שיעור 64, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק י"ח (10 דקות, 4MB).

שיעור 65, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק י"ט (10 דקות, 4MB).

שיעור 66, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק כ"א (10 דקות, 4MB).

שיעור 67, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק כ"ו (10 דקות, 2MB).

שיעור 68, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק ל' (10 דקות, 2MB).

שיעור 69, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק ל"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 70, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק ל"ה (10 דקות, 2MB).

שיעור 71, פרשת קדושים, פרק כ', פסוק ד' (10 דקות, 2MB).

שיעור 72, פרשת קדושים, פרק כ', פסוק כ"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 73, פרשת אמור, פרק כ"א, פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 74, פרשת אמור, פרק כ"א, פסוק י' (10 דקות, 2MB).

שיעור 75, פרשת אמור, פרק כ"ב, פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 76, פרשת אמור, פרק כ"ב, פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 77, פרשת אמור, פרק כ"ב, פסוק כ"ט (10 דקות, 2MB).

שיעור 78, פרשת אמור, פרק כ"ג, פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 79, פרשת אמור, פרק כ"ג, פסוק ו' (10 דקות, 2MB).

שיעור 80, פרשת אמור, פרק כ"ג, פסוק י"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 81, פרשת אמור, פרק כ"ג, פסוק ט"ו (10 דקות, 2MB).

שיעור 82, פרשת אמור, פרק כ"ג, פסוק כ"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 83, פרשת אמור, פרק כ"ג, פסוק כ"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 84, פרשת אמור, פרק כ"ג, פסוק ל"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 85, פרשת אמור, פרק כ"ג, פסוק ל"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 86, פרשת אמור, פרק כ"ג, פסוק מ' (10 דקות, 2MB).

שיעור 87, פרשת אמור, פרק כ"ג, פסוק מ"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 88, פרשת אמור, פרק כ"ד, פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 89, פרשת אמור, פרק כ"ד, פסוק ט"ו (10 דקות, 2MB).

שיעור 90, פרשת אמור, פרק כ"ד, פסוק י"ח (10 דקות, 2MB).

שיעור 91, פרשת בהר, פרק כ"ה, פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 92, פרשת בהר, פרק כ"ה, פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 93, פרשת בהר, פרק כ"ה, פסוק י"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 94, פרשת בהר, פרק כ"ה, פסוק כ"ג (10 דקות, 2MB).

שיעור 95, פרשת בהר, פרק כ"ה, פסוק ל"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 96, פרשת בהר, פרק כ"ה, פסוק מ"ג (10 דקות, 2MB).

שיעור 97, פרשת בהר, פרק כ"ה, פסוק מ"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 98, פרשת בהר, פרק כ"ה, פסוק נ"ג (10 דקות, 2MB).

שיעור 99, פרשת בחוקותי, פרק כ"ו, פסוק ג' (10 דקות, 2MB).

שיעור 100, פרשת בחוקותי, פרק כ"ו, פסוק ו' (10 דקות, 2MB).

שיעור 101, פרשת בחוקותי, פרק כ"ו, פסוק י"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 102, פרשת בחוקותי, פרק כ"ו, פסוק י"ג (10 דקות, 2MB).

שיעור 103, פרשת בחוקותי, פרק כ"ו, פסוק י"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 104, פרשת בחוקותי, פרק כ"ו, פסוק כ"ה (10 דקות, 2MB).

שיעור 105, פרשת בחוקותי, פרק כ"ו, פסוק ל"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 106, פרשת בחוקותי, פרק כ"ו, פסוק מ' (10 דקות, 2MB).

שיעור 107, פרשת בחוקותי, פרק כ"ו, פסוק מ"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 108, פרשת בחוקותי, פרק כ"ו, פסוק מ"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 109, פרשת בחוקותי, פרק כ"ז, פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 110, פרשת בחוקותי, פרק כ"ז, פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 111, פרשת בחוקותי, פרק כ"ז, פסוק כ"ט (10 דקות, 4MB).