הרב אורי שרקי

פירוש הסליחות "יָשֵׁן אַל תֵּרָדַם"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ו' באלול תשפ"בוידאו