הרב אורי שרקי

הרב אורי שרקי והרב דוד מנחם מדברים, שרים ומנגנים סליחות

ביה"כ "ישורון", י-ם, ה' באלול תשפ"בוידאו