הרב אורי שרקי

שמיני - שיחה עם אלעזר שטרום על הפרשה

אייר תשע"דהקלטת וידאו