הרב אורי שרקי

תהילים - מזמור נ"א

חלק א'

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ג באלול תשפ"בוידאו