הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - אצילות, בריאה, יצירה, עשיה

סיכום שיעור מתוך הסדרה "בין קבלה לפילוסופיה" בערוץ אורות

בעריכת ר' אברהם כליפא
חכמי הקבלה מדברים על ארבעה עולמות יסוד: אצילות בריאה יצירה עשיה, שדרכם מתגלה ההנהגה הא-לוהית, שדרכם מופיע האור הא-לוהי בעולם. השמות של שלושה מהם - לברוא ליצור לעשות – כבר מופיעים בתורה, "ויברא א-לוהים", "וייצר א-לוהים", "ויעש אלהים". לעומתם הביטוי אצילות, איננו מופיע אלא במקום אחד ובדרך רמז: "ויאצל מן הרוח אשר עליו". "אצילות" משמעותו המחשבות הא-לוהיות, כביכול, בטרם הופעתן. ניתן לדמות זאת לאדם שחושב בינו לבין עצמו על תכנית מסויימת, כשאף אדם בעולם איננו יודע מה מתרחש בתוך עולמו הפנימי של אותו אדם. כך כאשר הקב"ה מתכנן את הבריאה, זה עולם האצילות, והוא עולמן של הספירות, שאותן תורת הקבלה חוקרת ומבארת.

כאשר יורדים לתוך מציאות, הקב"ה "בורא", דהיינו נותן מקום לזולת. "יוצר", דהיינו מפתח תהליך יצירתי, כלומר העולם הולך ומתקדם ומקבל צורה, "כחומר ביד היוצר". יוצר בימי התנ"ך הוא הקדר, שנותן לאדמה צורה של כלי מבלי לגומרו. העשייה היא הגמר, "ועשתה את ציפורניה" דהיינו לגמור ולשייף כראוי, מעין "מכה בפטיש" בלשון הפוסקים.

כל אחד ואחד מן העולמות מזמן לעצמו צורות חיים אחרות. עולם הבריאה הוא העולם שממנו נאצלות הנשמות של בני האדם. בני האדם נמצאים בדרגה הגבוהה ביותר של העולם הגלוי, שמתחיל מעולם הבריאה, ולאחר מכן יצירה ועשייה. משם באה נשמת האדם החופשית. חירות האדם באה מעולם הבריאה, המקביל לספירת הבינה בעולם הספירות, שאף היא בת חורין. לעומת זה עולם היצירה הוא העולם של ההרמוניה הקוסמית הכללית, שממנו נאצלים המלאכים. בזמן שהאדם מודע להוד ולהדר הקוסמי, הוא נפגש עם ההרמוניה של עולם היצירה. עולם העשייה הוא העולם המעשי שלנו, עולם שבו יש הרבה רע, שבו שולטת הפוליטיקה, שבו שולט כוח החרב. אך מאחר והוא מחובר אל עולמות שרובם טוב, יש לו תקווה. משימת האדם בעולם היא להעלות את עולם העשייה על מנת שיתחבר אל עולם היצירה והבריאה, אז יהיה מכוון כנגד המחשבה הא-לוהית שבעולם האצילות.

כמו כן אצל בני האדם, אשר שורש נשמתם מחובר אל אחד מן העולמות. רוב בני האדם מחוברים מצד שורש נשמתם אל עולם העשייה, אלו אנשים מעשיים ופרגמטיים, שקשה להם לתפוס דברים רוחניים. ישנה כמות קטנה של בני אדם שאחוזים בעולם היצירה, הם בעלי השראה האומנותית. למעלה מהם יש מי שאחיזתו היא בעולם הבריאה, דהיינו משיג את המגמה הכללית של הבריאה, את הכיוון המוסרי שמתהלך בעולם. ועל כולם ישנם יחידי יחידים, אשר מבינים את המחשבות הא-לוהיות בשורשיותן, והן הנשמות של מי שאחוז בעולם האצילות.

תוכנית שלמה נפרסת לפנינו על ידי ידיעת סדרי ארבעת העולמות אבי"ע, אצילות בריאה יצירה ועשיה.