הרב אורי שרקי

תהילים - מזמור נ"א

חלק ב'

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ' באלול תשפ"בוידאו