הרב אורי שרקי

ליקוט ניצוצות מצפון אפריקה ומצרפת

כנס השקת הספר "שושן עדות" - חידושי הלכה ואגדה של הרב יעקב שושנה זצ"ל שכתביו התגלו לאחרונה

ביה"כ "אמונה שלמה", י-ם, טבת תשפ"גוידאו