הרב אורי שרקי

הרפורמה המשפטית, החלטת הבג"צ בעניין דרעי

טבת תשפ"גוידאו