האם הרב קוק הושפע מהגל?

ט' באדר תשס"ז

שאלה:

הרב כתב בתשובה שכנראה הרב קוק הושפע מהגל, וכהוכחה הביא את עניינו של המאמר "למהלך האידאות". רציתי להעיר ששמעתי מפי מו"ר הר"ש אבינר הי"ו, (אם כי אולי אני לא מדייק בהסברי) שהמאמר וההסברה אינה בדיוק דרכו הקלאסית של הרב, אלא שכתב מאמר זה במתכונתו הזו כדי לסבר את אוזן השואל, ואעפ"כ מאמר זה הוא חשוב וקדוש. אולי יאות הרב לברר עם הרב אבינר.

תשובה:

הסגנון ההגליאני אינו מורה על אימוץ השיטה של הגל. בכלל, דרכו של הרב כדרכו של המהר"ל להשתמש במערכות מושגים ממקורות שונים על מנת להראות שדבריו נכונים בכל מערכה חשיבתית שהיא (פרופ' אנדרה נהר ז"ל).