הרב אורי שרקי

הלכות יסודי התורה לרמב"ם

מכון מאיר, תש"ס

 

קבצי MP3, הועברו מקלטות:

שיעור 1 (49 דקות, 17MB).

שיעור 2 (50 דקות, 18MB).

שיעור 3 (48 דקות, 17MB).

שיעור 4 (48 דקות, 17MB).

שיעור 5 (48 דקות, 17MB). איכות הקלטה גרועה.

שיעור 6 (47 דקות, 17MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 7 (51 דקות, 18MB).

שיעור 8 (38 דקות, 14MB). איכות הקלטה גרועה.

שיעור 9 (47 דקות, 17MB).

שיעור 10 (52 דקות, 18MB).

שיעור 11 (44 דקות, 16MB).

שיעור 12 (43 דקות, 15MB).

שיעור 13 (47 דקות, 17MB).

שיעור 14 (49 דקות, 17MB).

שיעור 15 (46 דקות, 16MB). איכות הקלטה גרועה.

שיעור 16 (45 דקות, 16MB). איכות הקלטה גרועה.

שיעור 17 (50 דקות, 18MB).

שיעור 18 (47 דקות, 17MB).

שיעור 19 (46 דקות, 17MB).

שיעור 20 (43 דקות, 15MB).

שיעור 21 (33 דקות, 12MB).