הרב אורי שרקי

ספר במדבר - סדרת שיעורים תשפ"ג

ביה"כ "בית יהודה", י-םוידאו ואודיו:

שיעור 1 - פרשת במדבר (א', א'), ח' באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 2 - פרשת במדבר (א', ב'), ט' באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 3 - פרשת במדבר (א', ט"ז), י"ב באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 4 - פרשת במדבר (א', כ"ו), י"ג באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 5 - פרשת במדבר (א', ל"ח), י"ד באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 6 - פרשת במדבר (ב', א'), ט"ז באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 7 - פרשת במדבר (ב', ט'), י"ט באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 8 - פרשת במדבר (ב', ל"א), כ' באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 9 - פרשת במדבר (ג', ד'), כ"א באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 10 - פרשת במדבר (ג', כ"א), כ"ב באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 11 - פרשת במדבר (ג', מ"ג), כ"ג באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 12 - פרשת במדבר (ד', ז'), כ"ו באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 13 - פרשת נשא (ד', כ"א), כ"ז באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 14 - פרשת נשא (ד', מ"ט), כ"ח באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 15 - פרשת נשא (ה', ה'), כ"ט באדר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 16 - פרשת נשא (ה', ט"ו), א' בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 17 - פרשת נשא (ה', כ"ג), ד' בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 18 - פרשת נשא (ו', א'), ה' בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 19 - פרשת נשא (ו', ט'), ו' בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 20 - פרשת נשא (ו', י"ט), ז' בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 21 - פרשת נשא (ו', כ"ה), ח' בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 22 - פרשת נשא (ז', ה'), י"א בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 23 - פרשת נשא (ז', י"ג), י"ב בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 24 - פרשת נשא (ז', פ"ד), י"ג בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 25 - פרשת בהעלתך (ח', א'), כ"ב בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 26 - פרשת בהעלתך (ח', ז'), כ"ה בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 27 - פרשת בהעלתך (ט', י'), כ"ו בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 28 - פרשת בהעלתך (ט', א'), כ"ז בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 29 - פרשת בהעלתך (י', א'), כ"ח בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 30 - פרשת בהעלתך (י', י'), כ"ט בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 30 - פרשת בהעלתך (י', י'), כ"ט בניסן תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 31 - פרשת בהעלתך (י', כ"ט), ב' באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 32 - פרשת בהעלתך (י', ל"ה), ג' באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 33 - פרשת בהעלתך (י', ל"ו), ד' באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 34 - פרשת בהעלתך (י"א, ד'), ו' באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 35 - פרשת בהעלתך (י"א, י"ב), ט' באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 36 - פרשת בהעלתך (י"א, י"ט), י' באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 37 - פרשת בהעלתך (י"א, כ"ו), י"א באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 38 - פרשת בהעלתך (י"א, ל'), י"ב באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 39 - פרשת בהעלתך (י"ב, א'), י"ג באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 40 - פרשת בהעלתך (י"ב, ד'), ט"ז באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 41 - פרשת בהעלתך (י"ב, י"ג), י"ז באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 42 - פרשת שלח לך (י"ג, א'), י"ח באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 43 - פרשת שלח לך (י"ג, ב'), י"ט באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 44 - פרשת שלח לך (י"ג, ט"ז), כ' באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 45 - פרשת שלח לך (י"ג, כ"ה), כ"ג באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 46 - פרשת שלח לך (י"ג, כ"ח), כ"ד באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 47 - פרשת שלח לך (י"ג, ל"א), כ"ה באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 48 - פרשת שלח לך (י"ד, ב'), כ"ו באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 49 - פרשת שלח לך (י"ד, י'), כ"ז באייר תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 50 - פרשת שלח לך (י"ד, י"ח), א' בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 51 - פרשת שלח לך (י"ד, כ"ד), ב' בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 52 - פרשת שלח לך (י"ד, ל"ט), ג' בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 53 - פרשת שלח לך (ט"ו, י"ז), ד' בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 54 - פרשת שלח לך (ט"ו, כ"ב), ה' בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 55 - פרשת שלח לך (ט"ו, ל"א), ח' בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 56 - פרשת שלח לך (ט"ו, ל"ו), ט' בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 57 - פרשת שלח לך (ט"ו, ל"ט), י' בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 58 - פרשת קורח (ט"ז, א'), י"א בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 59 - פרשת קורח (ט"ז, א'), י"ב בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 60 - פרשת קורח (ט"ז, ג'), ט"ו בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 61 - פרשת קורח (ט"ז, ו'), ט"ז בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 62 - פרשת קורח (ט"ז, י"ח), י"ז בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 63 - פרשת קורח (ט"ז, כ"ח), י"ח בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 64 - פרשת קורח (י"ז, א'), י"ט בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 65 - פרשת קורח (י"ז, י"א), כ"ב בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 66 - פרשת קורח (י"ח, א'), כ"ד בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 67 - פרשת קורח (י"ח, ט'), כ"ה בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 68 - פרשת קורח (י"ח, כ'), כ"ו בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 69 - פרשת קורח (י"ח, כ"ה), כ"ט בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיעור 70 - פרשת חוקת (י"ט, א'), ל' בסיון תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 71 - פרשת חוקת (י"ט, ה'), א' בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 72 - פרשת חוקת (י"ט, י"ג), ב' בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 73 - פרשת חוקת (י"ט, ט"ו), ג' בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 74 - פרשת חוקת (כ', ד'), ו' בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 75 - פרשת חוקת (כ', י"ב), ז' בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 76 - פרשת חוקת (כ', י"ד), ח' בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 77 - פרשת חוקת (כ', י"ז), ט' בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 78 - פרשת חוקת (כ"א, א'), י' בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 79 - פרשת חוקת (כ"א, ד'), י"ג בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 80 - פרשת חוקת (כ"א, ט'), י"ד בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 81 - פרשת חוקת (כ"א, ט"ו), ט"ו בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 82 - פרשת חוקת (כ"א, כ'), ט"ז בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 83 - פרשת חוקת (כ"א, כ"ט), י"ז בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 84 - פרשת חוקת (כ"א, ל"ד), כ' בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 85 - פרשת בלק (כ"ב, ב'), כ"א בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 86 - פרשת בלק (כ"ב, ה'), כ"ב בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 87 - פרשת בלק (כ"ב, ה'), כ"ג בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 88 - פרשת בלק (כ"ב, ט'), כ"ד בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 89 - פרשת בלק (כ"ב, י"ט), כ"ז בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 90 - פרשת בלק (כ"ב, כ"ח), כ"ח בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 91 - פרשת בלק (כ"ב, ל"ט), כ"ט בתמוז תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 92 - פרשת בלק (כ"ג, ז'), א' באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 93 - פרשת בלק (כ"ג, י"ב), ב' באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 94 - פרשת בלק (כ"ד, א'), ה' באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 95 - פרשת בלק (כ"ד, ח'), ו' באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 96 - פרשת בלק (כ"ד, י"ח), ז' באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 97 - פרשת בלק (כ"ד, כ"א), ח' באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 98 - פרשת בלק (כ"ה, א'), י"ב באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 99 - פרשת פינחס (כ"ה, ט'), י"ב באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 100 - פרשת פינחס (כ"ו, א'), י"ב באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 101 - פרשת פינחס (כ"ו, י"א), י"ב באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 102 - פרשת פינחס (כ"ו, ל'), ט"ז באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 103 - פרשת פינחס (כ"ו, מ"ג), י"ט באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 104 - פרשת פינחס (כ"ו, נ"ג), כ' באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 105 - פרשת פינחס (כ"ז, ב'), כ"א באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 106 - פרשת פינחס (כ"ז, ח'), כ"ט באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור 107 - פרשת פינחס (כ"ז, ט"ו), ל' באב תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 108 - פרשת פינחס (כ"ח, א'), ג' באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 109 - פרשת פינחס (כ"ח, ה'), ד' באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 110 - פרשת פינחס (כ"ח, ט"ז), ה' באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 111 - פרשת פינחס (כ"ח, כ"ו), ו' באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 112 - פרשת פינחס (כ"ט, א'), ז' באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 113 - פרשת פינחס (כ"ט, ז'), י' באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 114 - פרשת פינחס (כ"ט, י"ז), י"א באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 115 - פרשת פינחס (כ"ט, א'), י"ב באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 116 - פרשת מטות (ל', ב'), י"ג באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 117 - פרשת מטות (ל', ה'), י"ד באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 118 - פרשת מטות (ל"א, ו'), י"ז באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 119 - פרשת מטות (ל"א, י"ז), י"ח באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 120 - פרשת מטות (ל"א, כ"ז), י"ט באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 121 - פרשת מטות (ל"א, נ'), כ' באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 122 - פרשת מטות (ל"ב, ה'), כ"א באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 123 - פרשת מטות (ל"ב, כ'), כ"ד באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 124 - פרשת מטות (ל"ב, ל"ד), כ"ה באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 125 - פרשת מסעי (ל"ג, ג'), כ"ו באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 126 - פרשת מסעי (ל"ג, ט"ז), כ"ז באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 127 - פרשת מסעי (ל"ב, נ"ג), כ"ח באלול תשפ"ג, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 128 - פרשת מסעי (ל"ד, ד'), ג' בתשרי תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 129 - פרשת מסעי (ל"ד, ז'), ד' בתשרי תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 130 - פרשת מסעי (ל"ד, י"א), ה' בתשרי תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 131 - פרשת מסעי (ל"ד, כ"ח), ו' בתשרי תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 132 - פרשת מסעי (ל"ה, ז'), י"א בתשרי תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 133 - פרשת מסעי (ל"ה, ט"ז), י"ב בתשרי תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 134 - פרשת מסעי (ל"ה, ל"א), י"ג בתשרי תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור 135 - פרשת מסעי (ל"ו, ז'), י"ד בתשרי תשפ"ד, 15 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).