הרב אורי שרקי

כי תשא - הספר "נצח ישראל" למהר"ל מפראג על הלוחות השניים

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ז באדר תשפ"גוידאו