השפעות בפסיקת הלכה

י"ב באדר תשס"ז

שאלה:

פרופ' רביצקי באחד משיעוריו טען שהרמב"ם פסק שהנצרות היא ע"ז והאסלאם איננה בגלל שהרמב"ם חי בסביבה מוסלמית וראה שהם אנשים מתורבתים ומנומסים ולכן קשה לו להגיד שהם אלו העובדי ע"ז שעליהם דברה התורה לעומת המוסלמים שנמצאים רחוק יותר קל לומר שהם עובדי ע"ז. לעומת רבנו תם שחי באותה תק' בדיוק שפסק בדיוק להפך בגלל שהוא חי בסביבה נוצרית.

א. כיצד להתייחס לטענה זו ולמה?

ב. האם חכמי ישראל הושפעו ובאיזו מידה מהלכי הרוח והתרבות שבדורם?

תשובה:

אמנם נכון הדבר שהדחק מצריך לחפש היתרים, וקשיי המסחר היהודי ושינוי ערכי התרבות בכלל זה. עם כל זאת לטעון שגדולי האומה הושפעו כדרך שהאדם ההמוני מושפע, הוא קלות דעת.