כשרות של מוצר טבעי

י"ב, ט"ו באדר תשס"ז

שאלה 1:

קניתי מוצר רפואי טבעי ולא שמתי לב אם זה כשר או לא, לכן שלחתי איימל לחברה וכך היה התשובה שלהם:

"שלום רב,
תודה על פנייתך.
המוצר איננו כשר.
המוצר לא מכיל שום מרכיב מן החי.
לקבלת ייעוץ הדרכה ומרשם הנחה מוזמנת להתקשר לטלפון...
בברכה,
..."

האם אפשר להשתמש בו או אסור ואם מותר אפשר לשמור אותו גם בפסח!?

תשובה 1:

יש לברר אם המרכיבים כוללים חלב נוכרי, אם הופרשו תרומות ומעשרות מהמרכיבים הצמחיים ואם אין בהם חשש ערלה ושביעית, ואם אין בהם יין נסך או מוצרים מהיין כגון אלכוהול מיין. אין לשמור אותו בפסח מחשש חמץ.

שאלה 2:

השאלה הראשונה זה השאלה שאבי שאל אבל כשאני שאלתי שאלה דומה ("יש תרופה שהיא בלי כשרות אבל היא רק מן הצומח האם כדי להשתמש בזה יש לעשות מעשר? כנראה החברה היא בארץ.") הרב ענה שמותר והמחמיר לעשר תבוא עליו ברכה. מה ההבדל בין השאלה הזאת לשאלת אבי? אני ציפיתי שהרב יענה שאין בעיה. מדוע צריך לחשוש כאן לערלה ושביעית ומעשר וכו' וקודם הרב אמר שאין בעיה?

תשובה 2:

ההבדל הוא ש"מוצר רפואי" איננו תרופה כי אם מזון. אם הכוונה היתה לתרופה ושאין טעמה ערב, אכן מותר, כפי שעניתי לך אז.