הרב אורי שרקי

הרב דוד כהן (הנזיר) על שאלת הידיעה והבחירה

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ז' באייר תשפ"גוידאו