דין נוצרים כעובדי ע"ז היום

י"ד באדר תשס"ז

שאלה:

האם קביעתו של הרמב"ם שהנוצרים הינם עובדי עבודה זרה ויום ראשון הוא יום אידם נכונה גם היום?


תשובה:

יש חילוק בין הנצרות כתיאולוגיה, שהיא בודאי ע"ז לבין הנוצרי כאדם, שיש להתייחס אליו בהוגנות.