החרם על מאפיית אנג'ל

דיון בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' דן שיפטן

ערוץ טוב, אייר תשפ"גוידאו