אמונה שהרבי מלובביץ' הוא המשיח

ב' בניסן, ד' בתמוז תשס"ז, ח' באדר א', כ"ד באדר ב' תשס"ח, י"ז באב תשע"א, ז' בתשרי, ל' בכסלו תשע"בשאלה 1:

האם יש פסול באמונה שהרבי מלובביץ' הוא המלך המשיח שיוציא אותנו מהגלות המרה בבשליחות הקב"ה ית"ש ויתעלה?

תשובה 1:

הרבי מלובביץ' גם כשהיה חי לא יכול היה להיות המשיח כי הוא לא היה מלך, או אפילו חלק ממנגנון שלטוני. המשיח הוא ראשית כל מנהיג בעל שלטון פוליטי ועל גבי זה בעל עצמה רוחנית. אם היה הרבי מקים כוח צבאי אוטונומי או גובה מיסים, מה ששייך למאפייני המלכות, היה יושב בכלא האמריקאי. האמונה המשיחית של חב"ד תכליתה לעקוף את המימד הפוליטי של הגאולה.

אם כוונתך היא שיכול היה הרבי להפוך בבוא הזמן למלך, אין הוא שונה מכל אדם בישראל לענין זה. חסידי חב"ד סבורים שלא כן הוא אלא שכבר היה משיח עוד בטרם זכה למלכות.שאלה 2:

מי אמר שמלך הכוונה למנהיג פוליטי? הוא חייב להיות ראש ממשלה? במציאות של ימינו יכול להיות בכלל מנהיג פוליטי שהוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו? וחוץ מזה, הרי גם ראש ממשלה הוא לא מלך? ואם הכוונה שצריך להיות מנהיג, הרי גם הרבי מליובאוויטש הי' מנהיג? אמנם רוחני, אבל משיח זה מנהיג רוחני, לא? אגב, אם כך כפי שכתבתם, איך יכול להיות שכ"כ הרבה רבנים פסקו שהוא המלך המשיח ע"פ תורתנו הקדושה? בתקווה לתשובות, המבוססות על מקורות הלכתיים.

תשובה 2:

א. מעולם לא שמענו שפוסק ישתמש במונח "מלך" לא במשמעות של מלכות מדינית. רמב"ם חנוכה ג, א: "והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל וכו' ". ועיין היטב גזלה ה, יב-יח, וכן מכך שהרמב"ם הביא ראיה מבן כוזיבא, שהיה מלך פוליטי ולוחם כפשוטו. המבקש לטעון שמלך אינו במשמעות הרגילה, עליו להביא ראיה ולא להיפך.

ב. הוא חייב להיות מי שהשלטון בידו. לו היה הרבי מלובביץ' זצ"ל גובה מס או מקים צבא, היה יושב בכלא האמריקאי.

ג. אינני מבין מדוע מי שהשלטון בידו אינו יכול להיות "עוסק בתורה כדוד אביו". וכי דוד המלך, שעשה 18 מלחמות כפשוטו, לא עסק בתורה?

ד. מעולם לא אמרתי שראש הממשלה הוא מלך. אבל יש לו מלכות, שהוא מה שנקרא בימינו רבונות.

ה. המשיח מחזיר את המלכות ופועל ביד אחת עם הרבנים כמו בר כוכבא, שבימיו המנהיג הרוחני היה רבי עקיבא. אין הלכה אחת מפי בר כוכבא, ואעפ"כ החשיבו ר"ע למשיח. רק "כשתתישב מלכותו" (כלשון הרמב"ם מלכים יב), תנוח עליו רוח הקודש.

ו. אין זה קושיה כלל שכך פסקו רבנים (אם נניח שחתימתם היתה במלוא ההבנה על מה הם חותמים, וגם אם נספור רק אלה שאינם חסידי חב"ד), כי אין זו דרכה של תורה מעולם לפסוק אפילו על פי רבבה, כי אם על פי ראיות ברורות מהתלמוד, וכל המביא השקפה החולקת על התלמוד, יהיה מי שיהיה, אין משגיחין בו. יצויין שגם אותו האיש יש"ו כשבא לפני הרבנים אמר שאמנם מצפים החכמים לבן דוד שיגאל אותם מעול הרומאים, אבל הוא בא רק לתקן את הנשמות. וכן מציין הרמב"ם בקטע המצונזר בהלכות מלכים, שהסבה שאנו דוחים את טענתו של ישו הנוצרי למשיחות הוא משום שכל הנביאים אמרו שמשיח גואל את ישראל מהגויים ומחזק דתם, וזה גרם לאבד ישראל בחרב וכו'. הרי שלדעת הרמב"ם התפקיד הראשון של המשיח הוא השחרור הלאומי, ורק אחר כך משימות רוחניות.שאלה 3:

ראיתי שהרב השיג על אמונת חסידי חב"ד שהרבי הוא המשיח מכך שהרבי לא היה מלך ולא לחם מלחמות וכו'.

אמנם איני חסיד חב"ד, אבל ראיתי כמה מקורות שמחזקים את טענת חסידי חב"ד שמלחמות המשיח יהיו באופן רוחני, ועל ידי פיו הוא ילחם באויבי ה'.

חלק גדול מהמקורות נמצאים פה: http://www.aharit.com/C-13.html מה דעת הרב על כך? מצד שני אם נאמר כך בלי קשר לחב"ד כל אדם יוכל להגיד שהוא המשיח ושכל נצחונות ישראל על אויבהם הם בזכות תפילותיו.

והרי משמע שבר כוכבא נלחם מלחמות כפשוטם.

תשובה 3:

איני מצליח להבין את ההתעלמות מבר כוכבא ומדוד המלך שאת שניהם מכנה הרמב"ם משיח. לפי פתיחתא דאיכה רבתי ולפי רמח"ל במסילת ישרים אי הזדקקותו של חזקיה למלחמה בנשק היא לגנותו ולא לשבחו.שאלה 4:

ראיתי שהרב משיג על השקפת חב"ד בנושא משיח שהם מנסים לעקוף את המימד הפוליטי של משיח. אכן גם אני מבין את הרמב"ם כמו הרב, אבל מעניין שבספרים של הרב וולפא "יחי המלך" ו"יחי המלך המשיח" שהם ספרים שנכתבו להוכיח את השקפת חב"ד בנושא המשיח ולהוכיח שהרבי ענה על כל הקריטריונים של משיח ברמב"ם, נתנו הסכמות רבנים גדולים! (ספריים אלו יצאו לפני פטירתו של האדמו"ר).

הנה דוגמה לרבנים שנתנו הסכמות או דברי הערכה וברכה על אחד מהספרים האלו או שניהם: הרב מרדכי אליהו, הרב עובדיה יוסף, הרב מאיר מאזוז, על הספר הראשון נתן הסכמה גם הרב שפירא, הרב משה פיינשטיין נתן מכתב ברכה על הספר הראשון אבל ציין שהיה חולה ולא הספיק לקרוא ממש מה כתוב אלא רק מעט.

ועל הפסק דין שהרבי הוא מלך המשיח (יש פסק דין שיצא לפני פטירתו, ויש פסק דין שיצא אחרי פטירתו ושאומר שהוא גם נביא) חתומים לדוגמה:

הרב יורם אברגי'ל, הרב יעקב יוסף, הרב יוסף באגד, הרב שמרלר מצאנז, ועוד רבנים. את הפסק האחרון ניתן לראות בPSAKDIN.NET

אז איך רבנים כמו הרב אליהו והרב שפירא הסכימו לתת הסכמות לספר כזה? וכן איך רבנים כמו הרב יעקב יוסף והרב אברגי'ל ועוד 200 רבנים הסכימו לחתום על פסק דין כזה? איך הרב מסביר את זה?

תשובה 4:

אין לי שום מושג במה נאמר לרבנים ומה מידת נאמנות הטענה שהם חתמו. והאמת אהובה מכל.שאלה 5:

התחלתי לחקור מעט גם את הרעיונות של חב"ד וזה נשמע ממש אמיתי שהרבי מחבד הוא המשיח והא לא באמת מת אלא הוא נכסה ועתיד להתגלות, כמו שמסביר רבינו בחיי בסוף פרשת שמות שמסביר שם שלעתיד לבוא עתיד המשיח להתגלות להתכסות ואז שוב להתגלות. וכן רש"י מסביר זאת בפסוק הלפני אחרון בדניאל שעתיד המשיח להתכסות.

ומסבירים זאת ע"פ האר"י ז"ל שמסביר בספר "400 שקל" עמ' ז' שבנ"י ישראל ראו בעניים את משה מת ורק לאחר מכן עשו את העגל אז כך גם המשיח של ימינו.

וכן שלרבי יש את כל התכונות שמונה הרמב"ם שצריך להיות במשיח, וכן יש לו יוחסין מהגר"א , שידוע שלגר"א יש יוחסים מדוד. וכן המכתב שנכתב שהרבי מחבד הוא נביא ועליו חתומים רבנים בעלי שיעור קומה כמו הרב יעקב יוסף והרב יורם אברג'ל.

תשובה 5:

גם אם נקבל כפשוטו ממש את המקורות המדברים על היעלמות המשיח כעל מוות זמני, אין זה נוגע כלל לרבי מלובביץ' כי כדי שהמת ייחשב כמשיח הוא צריך קודם כל כל להיות משיח בחייו הארציים, שאם לא כן נאמר שכל מי שמת זו ראיה שהוא היה המשיח, בפרט אם הוא מבית דוד. אבל הרבי לא התחיל להיות המשיח כי המשיח הוא ראשית לכל מלך. מלך, לא רבי, לא נביא, לא צדיק, אלא מלך. כלומר מי שהשלטון הפוליטי בידו, שזה כולל את המונופול על הצבא, על המס ועל הכוח הצבאי. לא היה לרבי אפילו אחד מכל אלה, ואם היה גובה מס או טובע מטבע או מקים צבא היה יושב בכלא הפדראלי. ואם תאמר שהשפיע על כל אלה, הלוא גם אתה ואני משפיעים, ואפילו עוד יותר ממנו כי בזכות אזרחותנו הישראלית יש לנו חלק בשלטון, ולא הוא, זצ"ל. בקיצור, כדי להתכסות צריך קודם להתגלות, ואת זה הרבי לא עשה מעולם.

הספר של האר"י הוא "ארבע מאות שקל כסף".

הרבי מלובביץ' מיוחס למהר"ל ולא לגר"א. למהר"ל יש אכן יחוס לבית דוד.

גם אם נקבל שהיה נביא, אז מה? זה לא עושה אותו משיח, כנ"ל.שאלה 6:

הייתי רוצה לדעת על מה כבוד הרב מסתמך שהוא קובע בנחרצות שהרבי הוא לא יכול להיות מלך המשיח? לפי דבריך ניכרת מאוד עניות דעתך בעניין גדול הדור <...> כל גדולי ישראל חתמו על פסק דין שהרבי הוא בחזקת משיח ושכל סימני הרמב״ם חלים עליו. הייתי שמח אם כבוד הרב יברר יותר לעומק על מפעל חייו ופועלו האדיר של הרבי מלובביץ. אני בטוח שכבוד הרב יודע שבכל נושא בעולם שלא יהיה, אין דבר כזה לקבוע דברים או לדון בעניין מבלי לדעת דברים לעומקם. ואני מציין את זה כיוון שלפי תשובותך בעניין זהותו של הרבי מלובביץ באתר, לא נראה שאתה יודע אפילו מעט מזער על הרבי. <...> נ.ב בתור יהודי שמחכה מאוד להתגלות מלך המשיח ותחיית המתים בכל רגע ממש, כאב לי לשמוע ולהבין מדבריך שאין סיכוי שמשיח יבוא וגם לו בקרוב ח"ו. <...>

תשובה 6:

אני מכיר ומעריך ביותר את מפעלו המופלא של הרבי מלובביץ' ואת גדולתו העצומה בתורה. אך זה לא נוגע לענייננו. אדם יכול להיות עצום בתחום אחד ואין זה נוגע לתחום השני. מאחר והרבי לא היה בעל שלטון פוליטי, אין הוא מלך וממילא לא משיח. מה לא הגיוני במה שאני אומר?

ובקשר לאמונתך שהמשיח יכול להתגלות בכל יום. דווקא בימינו אין צורך ב"התגלות" בעלת אופי מיסטי, כי מכיון שעם ישראל עצמאי וקובע את גורלו, אין מניעה שהעם יעמיד בראשו את שושלת בית דוד, והוא יהיה המשיח.שאלה 7:

מכיוון שהנושא הינו ארוך ומורכב וחוששני שלא אוכל לעמוד על כל פרטיו מבלי להחסיר, לכן צרפתי קובץ לקריאה המסביר בקצרה הן את מקורה של אמונת החסידים והן את טעם פסיקתם של הרבנים שליט"א [שהרבי מלובביץ' הוא בחזקת מלך המשיח]. יראה הרב וישפוט. (ראה באריכות בספר "יחי המלך המשיח" וכן הספר "בין אור לחושך" שערך הרב שלום ד"ב וולפא שליט"א.) <...>

תשובה 7:

תודה רבה על הקונטרס ששלחתם אלי. מאחר והאמת אהובה על הכל, מוכרח אני להדגיש שוב את החסרונות שיש בדעה המוצגת בו.

הקונטרס לוקה בחסר בשתי נקודות עיקריות: א) הגדרת המושג "גאולה". ב) הגדרת "מלך". ואבאר אחד לאחד בע"ה.

א) המושג "גאולה, תמיד זהה ביהדות עם שחרור משיעבוד פוליטי או ממוני, ובשום אופן לא עם שחרור רוחני או מוסרי אם לא על דרך משל. וכידוע אין פסיקת ההלכה מתחשבת בענייני משלים, דלא כבעלי האלגוריה. משום כך חג הגאולה הוא פסח ולא שבועות. כי בשבועות קבלנו תורה והתגלות פא"פ, בעוד שבפסח יצאנו מעבדות לחירות והיו הללו עוע"ז והללו עוע"ז. אציין שאף מייסד הנצרות הטיף לחכמי הסנהדרין שבן דוד לא יבוא כדי לשחררם מהרומאים אלא כדי לגאול את הנשמות, ושעל כן דחוהו הרבנים. ויעויין בסיבות שכתב הרמב"ם לדחיית טענת ישו למשיחיות.

ב) מלך הוא מי שהשלטון הפוליטי בידו, כלומר המונופול על הכוח הצבאי ועל המטבע. גם ראשי גלויות שבבבל היו מנהיגים פוליטיים ולא רוחניים, בעלי כוח לגבות מיסים ואף להוציא להורג. הרבי היה מנהיג רוחני ולא פוליטי, בבחינת "מאן מלכי רבנן", (ואת"ל אף נביא, אע"פ שגם זה לענ"ד לא היה, אך איננו הנושא של דיוננו). אם היה הרבי גובה מיסים או מעמיד צבא, היה יושב בכלא הפדראלי. אף אלה המכתירים אותו בקריאת "יחי" אינם מתכוונים לעשות הפיכה שלטונית בארה"ב ולכן גם לא נעצרו על ידי המשטרה.

העולה מכל הנ"ל שלא התקיים ברבי מלובביץ אפילו מעמד "חזקת משיח".