אסטרולוגיה

ז', י' בניסן תשס"ז

שאלה ותשובה 1 (תשובתו של הרב באותיות שחורות מודגשות):

למדתי אסטרולוגיה במשך כמה שנים ואני די מומחת בעניין. מישהו העיר לי שהנושא בעייתי. שאלותי הן:

1)מה דעת התורה על אסטרולוגיה? דעת הרמב"ם שאין בזה ממש ואסור, דעת רבי אברהם אבן עזרא שזה מותר. הדעה המקובלת בפוסקים היא זו של הרמב"ן, שאמנם הדבר אסור, אבל אם נודע כבר הדבר, יש להתחשב בו. יש גם אסטרולוגיה על פי הקבלה, לפי תאריכים בלי קשר לכוכבים.

2) האם מותר ללמוד אסטרולוגיה? שלא על מנת להשתמש, מותר.

3) האם אני שכבר יודעת, האם אני יכולה לסייע לאנשים ע"י זה (קריאת מפות, איבחון כוחות נפש וכד')? אופי כללי של האישיות וכדומה, מותר.

4) הסבירו לי שהחלק הבעייתי ביותר הוא ראיית עתידות ע"פ הכוכבים - נכון - אני כן למדתי את הנושא (טרם שידעתי על בעייתיות הנושא...) - מה התחום המותר ומה התחום האסור בעניין זה? לא להשתמש.שאלה 2:

במפה אסטרולוגית האם הולכים (ע"פ התורה) ע"פ התאריך הלועזי או העברי (לפי מה שלמדים זה ע"פ הלועזי)?


תשובה 2:

לפי התורה לא הולכים לפי מפה אסטרולוגית.