התקרבות לרב

ז' בניסן תשס"ז

שאלה:

אם יש רב שאני מתחבר מאוד לשיטתו והשקפתו אך אין לי יכולת להיות בישיבתו\ללמוד אצלו - כיצד אני אמור לנהוג כדי שבכל זאת אהיה קרוב לרב ההוא?


תשובה:

על ידי ביקורים לפרקים וקבלת עצה/הדרכה ממנו.