קריאה בשירותים

י', י"ז בניסן תשס"ז

שאלה 1:

האם מותר לקרוא ספרים בעברית בבית הכסא?


תשובה 1:

מותר והמחמיר תבוא עליו ברכה. אם יש בהם שמות ה' או פסוקים או דברי תורה, אסור.שאלה 2:

האם מותר לקרוא ספר חול בעברית בשירותים כאשר מופיא שם ה' אשר המחבר לא התכוון לאותה המשמעות, דוגמא: בתרגם של ספר "ההוביט" מופיעה קריאת ההפתעה "אלהים אדירים!"?


תשובה 2:

מותר, וטוב להחמיר.