שאלות ותשובות - עברית, הלכות דיבור, שמות

י"ג בטבת, ח' בניסן, כ"ח באב תשס"ז, כ"א באדר א' תשע"א